Sök recept

Om ålfiskar

Om ålfiskar

Ålfiskar är en familj med 15 arter inom ordning ålartade fiskar. Ålar är alla extremt långsträckta, ormliknande och med böjliga kroppar. Huden är slemmig och fjällen är mycket små och nedsänkta i huden. Bröstfenorna är utvecklade.

Vissa ålar lever djupt nere i havet, andra i sötvatten som den europeiska ålen. Ålfiskar leker i havet men växer ofta upp i sötvatten. Längden varierar mellan 5 dm - 2 meter. Honorna blir större än hanarna. Ålar jagar djur och fiskar på natten och ligger gömda under dagen.

Ålar kan bli mycket gamla, och bland de äldsta var ålen "Putte", som blev 88 år. Han fångades intill Helsingborg som yngel 1863 och hölls i akvarium till sin död.

Ålfiske är lokalt viktigt, särskilt i Japan (japansk ål) i USA (amerikansk ål) och i Europa (europeisk ål).

All ål är starkt utrotningshotad.

Om ålfiskar

0 st recept

Språk:

Latin: Anguilla

Engelsk översättning

eel

Fransk översättning

anguille

Italiensk översättning

anguilla

Tysk översättning

Aal

Spansk översättning

anguila

Läs mer:

Hotade fiskarter & skaldjur, miljöhot

Fish Base

En del produkter under vår recept- och varufaktadel kan du inte hitta i din City Gross-butik men vi hjälper dig gärna med information om produkterna eller ger dig förslag till andra produkter för att recepten ska smaka lika gott.

Vid frågor kring Spisa´s recept och varufakta kontakta:

Spisa.nu © | Postadress: J A Pripps Gata 2, 421 32 Västra Frölunda | Tel: 031-711 17 70 | Mail: kontakt@spisa.nu